دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس – ویرانی

می 23, 2019

شهر را می سازیم

می 23, 2019

شهر در دود و آتش

می 23, 2019

جنگ

می 23, 2019

آتش جنگ

می 23, 2019

شهر ویران

می 23, 2019

خانه های ویران

می 23, 2019

ویرانی

می 23, 2019

نوشتن شعار بر روی دیوار

می 23, 2019

مسجد خرمشهر

می 23, 2019

مغازه های ویران

می 23, 2019

تانک در شهر

می 23, 2019

ویرانی

می 23, 2019

رزمندگان در شهر

می 23, 2019

شهر جنگ زده

می 23, 2019

مسجد بمباران

می 23, 2019

شهر ویران

می 23, 2019

سقوط شهر

می 23, 2019

شهر جنگ زده

می 23, 2019

شهر جنگ زده

می 23, 2019

ماشین زیر آوار

می 23, 2019

خانه های ویران

می 23, 2019

فتح شهر بدست رزمندگان

می 23, 2019

شهر ویران

می 23, 2019

شهر جنگ زده

می 23, 2019

ماشین زیر آوار