دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس – ویرانی

می 23, 2019

ماشین زیر آوار

می 23, 2019

شهر در آتش

می 23, 2019

مناره مسجد

می 23, 2019

شهر دود گرفته

می 23, 2019

مردم بر روی خانه های ویران

می 23, 2019

شهر خراب و ویران

می 23, 2019

شهادت اهل شهر

می 23, 2019

سقوط شهر

می 23, 2019

مسجدهای استوار شهر

می 23, 2019

بمب های بر روی دیوار

می 23, 2019

عاقبت صدام

می 23, 2019

کامیون های سوخته

می 23, 2019

خانه های ویران

می 23, 2019

مردم درخانه های ویران

می 23, 2019

مردم در شهر ویران

می 23, 2019

ماشین هموار کن بر روی خانه ها

می 23, 2019

مسجد آسیب دیده

می 23, 2019

ماشین زیر آوار

می 23, 2019

مردم در شهر ویران

می 23, 2019

خانه ویران

می 23, 2019

بمباران شهر

می 23, 2019

شهر خراب و ویران

می 23, 2019

شهر ویران

می 23, 2019

بمباران شهر

می 23, 2019

ویرانی تاسیسات شهر