تصاویر مکان های تاریخی و گردشگری

می 23, 2019

رهبری در قبرستان شیخان

می 23, 2019

قبرستان شیخان

می 23, 2019

چهل اختران

می 23, 2019

بلندترین بادگیر جهان

می 23, 2019

امام زاده موسی برقع

می 23, 2019

خانه های خشتی یزد

می 23, 2019

قنات یزد

می 23, 2019

نارین قلعه

می 23, 2019

قدیمی ترین مسجد جهان

می 23, 2019

گنبد سلطانیه

می 23, 2019

میدان نقش جهان

می 23, 2019

پل دزفول

می 23, 2019

آبدرمانی شابیل

می 23, 2019

نمایی از سد قره تپه

می 23, 2019

آبشار گور گور

می 23, 2019

آبشار یخی

می 23, 2019

پاییز مشکین

می 23, 2019

کوه های برفی

می 23, 2019

کهنه قلعه

می 23, 2019

غروب غم انگیز

می 23, 2019

قره سویی

می 23, 2019

ریشه درخت پیر

می 23, 2019

قلعه بابک

می 23, 2019

پرنده کاکائی در مشکین

می 23, 2019

کتیبه کهنه قلعه