تصاویر مذهبی

می 23, 2019

پوستر رهبری

می 23, 2019

قنوت امام خمینی

می 23, 2019

نماز خواندن رهبر

می 23, 2019

نماز رهبر

می 23, 2019

نماز رهبر در ضریح

می 23, 2019

ماه تمام رهبر

می 23, 2019

تصویر صورت امام خمینی

می 23, 2019

قنوت امام خمینی

می 23, 2019

تصویر ایستاده رهبر

می 23, 2019

شجره نامه رهبر

می 23, 2019

عکس رهبر در دست بسیجی

می 23, 2019

بوسه

می 23, 2019

سید قمی

می 23, 2019

قنوت امام

می 23, 2019

پوستر امام خمینی

می 23, 2019

عکس امام با دختر کوچولوی چادری

می 23, 2019

انتظار فرج

می 23, 2019

دیار امام خمینی در بیتش

می 23, 2019

السلا علیک یا روح الله

می 23, 2019

پوستر امام خمینی