دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس – اسرا

می 23, 2019

حمل مهمات

می 23, 2019

رزمنده ها

می 23, 2019

نشان پیروزی

می 23, 2019

زمستان جبهه

می 23, 2019

خواندن روزنامه در سنگر

می 23, 2019

رزمنده

می 23, 2019

پیر و جوان در کنار هم

می 23, 2019

عکس یادگاری نوجوانان در جبهه

می 23, 2019

سوار بر موتور

می 23, 2019

فریاد پیروزی

می 23, 2019

سوار بر موتور

می 23, 2019

اعزام از دوکوهه

می 23, 2019

حرکت رزمنده ها

می 23, 2019

رزمنده

می 23, 2019

حرکت برای نبرد

می 23, 2019

حرکت برای نبرد

می 23, 2019

حرکت رزمندگان

می 23, 2019

خانه ویران

می 23, 2019

رزمنده نوجوان تفنگ در دست

می 23, 2019

اعزام از دوکوهه