دانلود تصاویر با کیفیت دفاع مقدس – تصاویر مجروحین

می 23, 2019

زخمی و خونین

می 23, 2019

مجروح جنگ

می 23, 2019

مجروح جنگ

می 23, 2019

رسیدگی به مجروحین جنگی

می 23, 2019

بیمارستان صحرایی

می 23, 2019

بیمارستان صحرایی

می 23, 2019

انتقال زخمی ها به آمبولانس

می 23, 2019

انتقال زخمی ها

می 23, 2019

مجروح بر روی برانکارد

می 23, 2019

سر خونین

می 23, 2019

کودک خونین

می 23, 2019

با پیکر خونین افتاده

می 23, 2019

با سر زخمی

می 23, 2019

انتقال زخمی ها

می 23, 2019

بیمارستان صحرایی

می 23, 2019

لحظه شهادت

می 23, 2019

دست و پای خونین

می 23, 2019

جسمهای خونین

می 23, 2019

تن خونین در پشت آمبولانس

می 23, 2019

درحال وصل کردن سرم