دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس – رهبری

می 23, 2019

عیادت رهبری از جانبازان

می 23, 2019

رهبری در خلیج فارس

می 23, 2019

رهبری در خلیج فارس

می 23, 2019

باز دید رهبری از جبهه

می 23, 2019

عکس یادگاری رهبری با رزمنده ها

می 23, 2019

مقام معظم رهبری در جبهه

می 23, 2019

شهید خلبان فکوری با رهبری

می 23, 2019

رهبری با لباس رزم

می 23, 2019

مقام معظم رهبری

می 23, 2019

رهبری با لباس نظامی