دانلود تصاویر با کیفیت جاذبه های تاریخی و گردشگری (توریستی) یزد

خرداد ۲, ۱۳۹۸

بلندترین بادگیر جهان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خانه های خشتی یزد

خرداد ۲, ۱۳۹۸

قنات یزد

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نارین قلعه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

قدیمی ترین مسجد جهان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

هتل مشیرالممالک

خرداد ۲, ۱۳۹۸

آب انبار شش بادگیر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

آتشکده زرتشت

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مخزن آب قدیمی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مسجد جامع یزد

خرداد ۲, ۱۳۹۸

میدان امیر چخماق یزد