خرداد ۲, ۱۳۹۸

گنبد مسجد گوهرشاد

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کاشی کاری با طرح گل

خرداد ۲, ۱۳۹۸

تذهیب قرآن

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کاشی کاری معرق لعابدار

خرداد ۲, ۱۳۹۸

ضریح حضرت ابوالفضل العباس (ع)

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کاشی کاری نام علی (ع)

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کاشی کاری سوره اخلاص

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کاشی کاری نام مبارک علی (ع)

خرداد ۲, ۱۳۹۸

پلاک فولادی طلا کاری شده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

پوستر الله

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نام حضرت محمد (ص) کاشی کاری

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کاشی کاری پنج تن

خرداد ۲, ۱۳۹۸

بخشی از کتیبه ضریح حضرت معصومه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

پنجره با نقوش گیاهی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کاشی کاری حرم امام حسین

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کاشی کاری نام علی (ع)

خرداد ۲, ۱۳۹۸

ضریح ابا عبدالله الحسین (ع)

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خطاطی صلوات

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کاشی کاری

خرداد ۲, ۱۳۹۸

کاشی کاری اصفهان