دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس – رزمندگان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

عکس رزمنده ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

عکسی از جنگ

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مشتهای گره کرده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

در حال سوار شدن بر کامیون

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رزمنده ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نگاه به دود جنگ

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نگاه با دوربین

خرداد ۲, ۱۳۹۸

در سنگر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

موتور سوار

خرداد ۲, ۱۳۹۸

غذای ساده رزمنده ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

دادن آب به رزمنده ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

آمبولانس جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

سخنان فرمانده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

شبهای جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

عکسی از جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

در سنگر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

راننده ماشین جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

تنظیم هدف