دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس – رهبری

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رهبری در خلیج فارس

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رهبری در خلیج فارس

خرداد ۲, ۱۳۹۸

عیادت رهبری از جانبازان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

شهید خلبان فکوری با رهبری

خرداد ۲, ۱۳۹۸

باز دید رهبری از جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

عکس یادگاری رهبری با رزمنده ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری در جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رهبری با لباس رزم

خرداد ۲, ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رهبری با لباس نظامی