دانلود تصاویر با کیفیت عکس و پوستر شهدا و دفاع مقدس – اسرا

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رزمنده ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

حمل مهمات

خرداد ۲, ۱۳۹۸

نشان پیروزی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

زمستان جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خواندن روزنامه در سنگر

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

پیر و جوان در کنار هم

خرداد ۲, ۱۳۹۸

فریاد پیروزی

خرداد ۲, ۱۳۹۸

سوار بر موتور

خرداد ۲, ۱۳۹۸

اعزام از دوکوهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

حرکت رزمنده ها

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

حرکت برای نبرد

خرداد ۲, ۱۳۹۸

حرکت برای نبرد

خرداد ۲, ۱۳۹۸

حرکت رزمندگان

خرداد ۲, ۱۳۹۸

خانه ویران

خرداد ۲, ۱۳۹۸

عکس یادگاری نوجوانان در جبهه

خرداد ۲, ۱۳۹۸

سوار بر موتور

خرداد ۲, ۱۳۹۸

تصویر رزمنده

خرداد ۲, ۱۳۹۸

رزمنده نوجوان با بی سیم